Vi måste fortsätta

”Jag tror att vi kommer att komma väl överens, för han verkar vara en man som tar goda råd på allvar”

Ralph Bunche börjar sitt nya uppdrag i Palestina på värsta tänkbara sätt. Han får i ansvar att arrangera hemtransporten av kroppen av sin företrädare, Folke Bernadotte som mördats den 17 september 1948.

Ralphe Bunche föddes i Detroit i Michigan i USA 1904 och växte upp under ganska svåra förhållanden. Hans familj flyttade runt mycket under uppväxten, fadern var ständigt frånvarande och modern avled i sjukdom när Ralph bara var 13 år gammal. Hans mormor tog över vårdnaden och han flyttade med henne till Los Angeles. Den unge Ralph visade sig snart vara en verklig studiebegåvning och han examinerades med toppbetyg från High School. Tack vare de goda studieresultaten, pengar som hans mormor samlade ihop i grannskapet och stipendier lyckades han först ta examen från det prestigefulla UCLA-universitetet i Los Angeles för att senare ta en doktorsexamen i statsvetenskap vid Harvard.

Den första tiden efter hans doktorsexamen jobbade han som forskare, bland annat tillsammans med svensken Gunnar Myrdal men när USA gav sig in i andra världskriget började han jobba för OSS (en föregångare till CIA). I CIA:s öppna arkiv kan vi läsa att han fortsatte att topprestera. I en utvärdering av hans prestationer så får han betyget ”Outstanding” på de flesta av utvärderingspunkterna.

Vid andra världskriget slut börjar de allierade diskutera en ny internationell organisation för att ersätta Nationernas Förbund, som i praktiken upphört att fungera i och med kriget. Ralph Bunche börjar nu, för USA:s räkning, arbeta med utformningen av den nya organisationen Förenta Nationerna. 1947 får Ralph Bunche i uppdrag att ingå i United Nations Special Committee on Palestine och när Folke Bernadotte utses som FN:s medlare i Palestina blir Bunche dennes särskilde rådgivare.

”Jag tror att vi kommer att komma väl överens, för han verkar vara en man som tar goda råd på allvar” skriver Bunche i ett brev hem till sin fru efter det första mötet med Bernadotte. 

Ralph Bunche (t. v.) i samtal med Stig von Bayer.

Bunche och Bernadotte arbetar oförtrutet med att få vapenvilan på plats, skapa en organisation för observatörer och på en långsiktig plan för att lösa konflikten i Palestina. Bara dagar innan den nya planen skall presenteras mördas Folke Bernadotte och Bunche utses av FN till hans efterträdare. År 1949 lyckas Bunche, efter hårda förhandlingar, få till den långsiktiga vapenvilan som han och Bernadotte hade arbetat med och observatörsinsatsen United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) permanentas. För arbetet i Palestina tilldelas Ralph Bunche Nobels fredspris 1950 och hans blir därmed den förste afroamerikan som får priset. I sitt tacktal säger han:

”But above all, there was my treasured friend and former chief, Count Folke Bernadotte, who made the supreme sacrifice to the end that Arabs and Jews should be returned to the ways of peace.”