”Ta det som en man, som man säger”

Christer Thagesson deltog hösten 1975 i bataljon 57C på Cypern. Han visste att hans mor var sjuk i cancer, men inte att slutet närmade sig snabbt. Modern hade uttryckt en önskan om att Christer inte skulle få veta allvaret för att inte oroa honom. 

Tack vare att hans bror Leif och flickvän Helene till slut valde att berätta för Christer så var han åtminstone lite förberedd när telegrammet om moderns bortgång kom den 4 oktober 1975.

Christers bror definierar manlighet som att ta beskedet förståndigt, inte gräva ner sig och att trycka tillbaka känslorna inför sin mor. Christer har vittnat om hur tungt det var att motta det torrt formulerade telegrammet om mammans bortgång och att dessutom tvingas låtsas om att han inte vad som snart skulle ske. Möjligheterna att få komma hem för att ta avsked omintetgjordes av det faktum att han tvingades spela en roll som familjen förväntade sig av honom. Bilden av hur en man ska agera kostade honom ärligheten mot sin mor i en mycket svår stund.