Möte med Folke Bernadotte

År 1947 publicerade Folke Bernadotte en bok som heter ”Människor jag mött”. I boken beskriver Folke själv på ett mycket personligt sätt ett antal personer som han kom att möta under andra världskrigets slut och kort därefter. I den här utställningen vill vi med inspiration av hans bok ge ytterligare berättelser om och av personer som han på ett eller annat sätt kom att möta. Vi hoppas genom denna utställning kunna bredda bilden av Folke Bernadottes insatser genom berättelser om och av personer som direkt, eller indirekt genom sitt deltagande i de humanitära insatserna, kom att stämma möte med Folke Bernadotte.

Bildmaterialet i utställningen är hämtat ur Fredsarkivets egna digitala samlingar samt ur andra digitala arkiv runt om i Sverige och övriga världen. Texterna är i huvudsak baserade på personernas egna återgivningar som finns antingen i det digitala arkivmaterialet men också i böcker skrivna av personerna själva.

Utöver de personliga berättelserna finns två övergripande beskrivningar av Vita bussarna och FN-insatsen i Palestina.