Snabbt på plats

"Nästa gång, jag skulle höra ”Finlandia”, var på Folkes begravning.”

I en uppslagspost i ”Vem är det: Svensk biografisk handbok” från 1969 kan man läsa om Åge Lundström. Tillsammans med alla hans militära befordringar och priser vunna i både olympiska spel och svenska mästerskap står en kort mening - ”stabsch hos greve F Bernadotte i Palestina 48”.

När den första vapenvilan var förhandlad i Palestina och trädde i kraft den 11 juni 1948 insåg Folke Bernadotte behovet av att snabbt få fram en observatörsstyrka som på plats, ute på fältet kunde övervaka hur vapenvilans villkor uppfylldes. Från Sverige begärde han att få ner fem svenska officerare som tillsammans med 63 observatörer från USA, Frankrike och Belgien skulle placeras ut runt om i Palestina. Till stabschef utsågs den svenske översten Thord Bonde. Den första vapenvilan var beslutad att vara i en månad och när den månaden var över utbröt nya strider. Observatörsstyrkans uppdrag avslutades i och med att vapenvilan upphör och de evakuerads.

Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon

Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon

Den 15 juli träder en ny vapenvila i kraft och med erfarenheter från den första vapenvilan och med något bättre med tid sätts nu en observatörsstyrka upp som någon månad senare skall uppgå till cirka 300 observatörer. Generalmajor Åge Lundström får frågan från sin gamle kamrat i kavalleriet, Folke Bernadotte, om han vill åta sig uppdraget som stabschef för den nya styrkan. Vad Åge Lundström inte på något sätt kan ana är att åtagandet av det här uppdraget och resan ner till Palestina kommer att förändra hans liv på ett mycket tragiskt sätt.

Åge Lundström beskriver själv i sina memoarer hur han i mitten av september genomförde en rekognosering till Government House i Jerusalem. Det var under diskussion huruvida man skulle flytta medlingsinsatsens högkvarter från Rhodos till Jerusalem inför hösten och Government House var ett alternativ. Lundström fann stora problem med att flytta högkvarteret till Government House då både infrastruktur, vattenförsörjning och värme skulle bli svårt att hålla på en godtagbar nivå. Det strategiskt utsatta läget för huset fick Lundström beskrivet vid ett besök hos den israeliske militärguvernören dr Joseph. Vid besöket passade även dr Joseph på att spela ett musikstycke på sin imponerande grammofonanläggning. Lundström skriver i sina memoarer ”Det var en utmärkt inspelning av Sibelius ”Finlandia”. Nästa gång, jag skulle höra ”Finlandia”, var på Folkes begravning.

Folke Bernadotte beslutar sig ändå för att ytterligare en rekognosering skall göras till Government House och den 17 september beger han sig iväg, tillsammans med ett antal officerare iväg. Bernadotte tar plats till höger i baksätet i Lundströms bil, i mitten sitter den franske officeren André Sérot och till vänster sätter sig Åge Lundström. På vägen tillbaka från Government House stoppas plötsligt fordonskolonnen och fram springer ett antal attentatsmän. En av dem stoppar in sin kulsprutepistol genom fönstret i bilen där Bernadotte, Sérot och Lundström sitter, och avlossar en stort antal skott. Den franske officeren André Sérot avlider omedelbart medan Folke Bernadotte körs med ilfart till närmsta sjukhus. Lundström följer med in på sjukhuset och hjälper Bernadotte av med skjortan innan sjukhuspersonalen tar över. Lundström frågar läkaren: ”Can´t you do anything?”. Läkaren svarar ”It´s too late”.

Dagarna efter morden går attentatsmännen ut med uppgifter om att de beklagar att överste Sérot hade dödats. Man sade att han dödats av misstag. Man sade att man egentligen hade haft för avsikt att utöver Bernadotte mörda hans svenska stabschef, Åge Lundström.