Slutet

 ”Han dör som den förste synlige martyren för Förenta Nationernas ideal.”

Den 21 september 1948 är det exakt 1 312 dagar sedan Folke Bernadotte satte sig i ett flygplan på Bromma flygplats i Stockholm för att resa mot Berlin. Syftet med den resan var att inleda förhandlingar med nazistregeringen i Tyskland för att försöka få de skandinaver som satt fängslade i koncentrationsläger frigivna. Förhandlingarna blev framgångsrika och till slut lyckas vad som kom att kallas Vita bussarna lyckats få cirka 15500 fångar av en mängd nationaliteter frigivna och transporterade till Danmark eller Sverige. Expeditionen blir en förebild för ett flertal senare hjälpsändningar till det krigsdrabbade Europa.

Efter andra världskrigets slut får Folke Bernadotte i uppdrag att bli FN:s medlare i konflikten i Palestina. Han förhandlar fram vapenvila i regionen och sätter upp vad som kommer att bli FN:s första organisation av militärobservatörer, UNTSO. Arbetet är hårt och slitsamt men Bernadotte lyckas arbeta fram, tillsammans med sin närmaste man Ralph Bunche, en långsiktig fredsplan för Palestina. Strax innan den skall presenteras mördas Folke Bernadotte tillsammans med en av sina närmaste officerare, fransmannen André Sérot. Den 21 september 1948 landar två stycken vita flygplan på Bromma flygplats. Det ena flygplanet innehåller kistan med Folke Bernadotte som nu återvänder till svensk jord för sista gången. Det är en ovanligt kall septemberdag och över hela Stockholm, hela Sverige och hela världen har flaggorna halats på halv stång. En ledartext i den amerikanska dagstidningen New York Times skriver: ”Han dör som den förste synlige martyren för Förenta Nationernas ideal”.

Till begravningen den 26 september 1948 i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm är det många inbjudna. Personer som räddades ur koncentrationslägren i Tyskland sitter sida vid sida om de som arbetade oförtrutet vid vid Bernadottes sida under alla hans insatser. Gösta Lundin som arbetade som direktor för KFUM:s krigsfångehjälp parallellt med Bernadotte och Vita bussarna-expeditionen är där, liksom general Åge Lundström som var vid Bernadottes sida när han avled på sjukhuset efter attentatet i Jerusalem. FN:s generalsekreterare Tryggve Lie är där, liksom organisationer som representerar alla de tusental som har sina liv att tacka för Folke Bernadottes insatser. I kyrkan sitter också Estelle, som förlorat sin make, och sönerna Bertil och Folke Jr, som förlorat sin far.