Posörerna

När vi på Fredsarkivet bearbetar materialet vi lånat av veteraner, kommer vi ofta över bilder som de vi visar här. Tydliga poser av mer arrangerad karaktär. Vem är de riktade till? Veteranen själv, eller någon där hemma? Eller kanske kamraterna på samma mission?