En oväntad romans

Folke Bernadotte, Hedvig Johnson och Herman Allen. Foto: Privat ägo.

I januari 1945 bjuds Folke Bernadotte in att närvara på ett bröllop mellan två anställda på den amerikanska legationen i Stockholm. Herman Allen gifter sig med Hedvig Johnson och det är Folke Bernadotte som för den unga Hedvig till altaret för att lämna henne till löjtnanten i det amerikanska flygvapnet, Herman.

När Folke Bernadotte hade återvänt ifrån sin vistelse i USA i början av andra världskriget anmälde han sig som kavallerimajor i reserven till tjänstgöring i armén. Chefen för arméstaben, Axel Rappe, fann det för gott att Folke Bernadotte skulle placeras som ansvarig för krigsfångetjänsten i Sverige. Redan tidigt hade utländska soldater på ett eller annat sätt kommit att hamna i fångenskap i Sverige. Det var bland annat norska soldater som flytt över gränsen i krigets inledningsskede och det var flygare av olika nationaliteter som nödlandat på svensk mark. Enligt krigets regler för hur neutrala stater skulle agera i krig skulle de utländska soldaterna tas omhand och interneras i väntan på överlämnande till respektive nation. Det var självklart att fångarna skulle behandlas väl utifrån Genevekonventionen men uppgiftens diplomatiska dimension gjorde att fångarna inte bara behandlades väl, utan snarare mycket väl. Folke Bernadotte tag sig an uppgiften.

Den 6 mars 1944 nödlandar det amerikanska bombflygplanet Liberty Lady på ett fält utanför Hemse på Gotland. Den ombordvarande besättningen klarar sig utan skador och tas tillfånga av hemvärnssoldaten Albin Larsson. De transporteras till fastlandet med slutstation Rättvik i Dalarna. En i besättningen på det amerikanska bombplanet är Herman Allen som nu blir krigsfånge under Folke Bernadottes ansvar. I Stockholm träffar Herman Hedvig som jobbar på den amerikanska legationen och strax därefter gifter de sig.