FBA_Profile_500X500.jpg

FREDSARKIVET

Konflikt blir historia

 

Välkommen till Fredsarkivets digitala utställningar. Nedan finner du länkar till utställningarna Möte med Folke Bernadotte och Den sannolike FN-soldaten - en utställning om manlighet. Bägge utställningarna finns på både svenska och engelska. Materialet som ligger till grund för utställningarna är hämtade ur Fredsarkivets samlingar. 

Welcome to the Peace Archives web-based exhibitions. Below you will find links to the exhibitions, “Meeting with Folke Bernadotte” and "The Likely UN Soldier - An Exhibition on Manliness". Both are available in Swedish and English. The material on which the exhibitions are based are taken from the Swedish Peace Archives.07_Lars Frost662.jpg